Sovittelun eteneminen

Kuulluksi tuleminen

Yhteinen keskustelu

Sovittelussa keskeistä on kuulluksi tuleminen, kuuntelu ja yhteinen puhuminen. Tämä aloitetaan niin, että haastattelen eri osapuolet henkilökohtaisesti. Haastatteluiden jälkeen pidetään yhteisiä tapaamisia, missä jokainen pääsee rauhassa kertomaan oman näkemyksensä mitä on tapahtunut ja miten on asiat kokenut.

Sovittelussa myös puhutaan tunteista, sillä jos niistä puhuminen sivuutetaan, ei pysyvää ratkaisua ole mahdollista saada. On tärkeää, että kuulemme miten työkaverimme ovat tilanteita kokeneet ja tulkinneet ja mitä tunteita se on heissä herättänyt.

Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.

Sopiminen

Sovittelussa on tärkeää kiireettömyys. Siksi sovittelutapaamiseen varataan riittävästi aikaa, sillä kiireellä ja hosumalla ei saada kestäviä ratkaisuja aikaiseksi.

Sovittelutapaamista voidaan kuvata niin, että pöydälle keskustelun myötä ”kasataan” kaikki ne asiat, jotka ovat ristiriitoja aiheuttaneet ja jotka hiertävät mieltä. Sitten asioita lähdetään ”perkaamaan” ja puhdistamaan ilmaa. Kun asioista on saatu riittävästi ja rauhassa keskusteltua, niin yhdessä mietitään, miten tästä mennään eteenpäin ja mistä asioista pitäisi sopia, jotta tilanne paranee ja pääsemme jälleen keskittymään työn tekemiseen. Keskustelun päätteeksi laaditaan kirjallinen sopimus.

Seuranta

Vaikuttavuus

 

Sovittelussa sovitaan myös seurantapaaminen, jolloin sovittelija tulee uudelleen paikalle ja yhdessä arvioidaan miten tilanne on muuttunut ja mitä on vielä tarpeen tehdä jatkossa.