Räätälöityjä valmennuspalveluita

Myönteisen muutoksen tiellä

Suurimpia haasteita työyhteisöissä on jatkuvalta tuntuva muutos, kiireinen työtahti, riittämättömyyden tunne ja haasteellisiksi koetut vuorovaikutustilanteet. Työyhteisö tarvitsee hengähdyspaikkoja ja huoltoa. Työyhteisölle tai tiimille heidän tarpeisiinsa räätälöity valmennus antaa tilaisuuden katkaista hektisen arjen ja pysähtyä arvioimaan ja kehittämään yhdessä toimintaa ja työhyvinvointia.

Muutosta ajatteluun, ajattelua muutokseen

Jokaiselle valmennusprosessille asetetaan tavoitteet, joiden toteu-tumista arvioidaan. Yhteinen tavoite kaikissa valmennuksissa on  rakentavan vuorovaikutuksen ja tuloksellisen yhteistyön vahvis-taminen, jotta varmistetaan työssä onnistuminen, laadukas johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Mielenkiintoinen ja karismaattinen Kirsi esitti asiansa selkeästi ja huumorilla. Opin uusia asioita, ja ymmärsin menneisyyden työyhteisöjen ongelmia + omaa persoonaa. Osallistavat tehtävät olivat kivoja, vaikka olin epäilevä alussa.

Tiimivalmennus & johtajuuscoaching

Paremmin yhdessä

Nopeiten tiimien tai työyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään yhdistämällä tiimivalmennus ja sen rinnalla kulkeva esimiehen johtajuuscoaching. Esimies osallistuu myös tiimin valmennukseen ja valmennustapaamisten välillä on esimiehen coachingtapaamiset.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

13 + 4 =