Esimiestyö on enemmän tai vähemmän yksinäistä. Varsinkin kun joutuu kovien päätösten ja tilanteiden eteen, ei ole ehkä ketään kenen kanssa käydä asioita lävitse. Johtajuuscoaching tarjoaa esimiehelle ajan ja paikan käydä lävitse johtamiseen liittyviä haasteita,  fokusoimaan ajattelua ja toimintaa sekä suunnitella toimintastrategioita. Coachingista saa välineitä kasvaa erilaisissa työrooleissa ja intoa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Coach auttaa parantamaan esimiehen suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coachingin menetelminä käytetään dialogia, kirjoittamista, itsearviointeja sekä toiminnallisia ja aktivoivia menetelmiä. Coachingtapaamisen kesto on 1–1,5 tuntia, 3–4 viikon välein. Tapaamisia on hyvä olla yhteensä 6–10.