Työnohjaus & Coaching

Pohdi, opi, arvioi, hämmästele, kehitä, voimaannu

Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi olen siirtynyt etäohjaukseen hyödyntäen  Zoom- tai Teams -verkkotyökaluja. Koronasta johtuen kalenteriin on myös tullut lisää tilaa, joten verkkotyönohjauksia -tai coachausta mahtuu lisää.

Työnohjaus ja coaching ovat saman kehittämisperheen sisaruksia. Molemmat haastavat tutkimaan omaa työroolia, tapoja toimia ja työyhteisön toimintaa tavoitteena kehittyä työssä, tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyötaidoissa.

Työnohjaus tukee jaksamista ja ammatillista kehittymistä ja auttaa huomaamaan omia ja toisten voimavaroja. Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden purkaa haastavia tilanteita ja oppia niistä.

Työnohjausprosessista eroten coachingissa asetetaan konkreettisempia tavoitteita ja etsitään toimintastrategioita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aika ja paikka pysähtyä,       hengähtää                     ja uudistua

Työnohjaukseen voi osallistua koko työyhteisö, tiimi tai yksilö. Kyse on oppimisprosessista, ja parhaat tulokset saavutetaan, kun ohjaukselle on varattu riittävästi aikaa. Suosittelen tapaamisia 3 viikon välein, vähintään vuoden verran. Tapaamisten kesto on 1,5–2 tuntia.

Coaching on prosessina lyhyempi, tavallisesti 4-6 tapaamista, intensiivisempi ja edellyttää ohjattavalta asioiden työstämistä tapaamisten välillä.

Työnohjauksen ja coachingin perusmenetelmänä on keskustelu, dialogi, ja lisäksi käytän osallistavia ja aktivoivia menetelmiä ratkaisukeskeisesti.

”Työnohjauksessa uskalsi puhua sellaisistakin asioista, joita ei edes  uskaltanut ajatella.”

 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

1 + 8 =