PEILI - paras esiin ihmisistä!

Peili-käyttäytymis-    profiili

Peili-käyttäytymisprofiili on tutkittu ja luotettava menetelmä, joka mittaa ihmisen ulkoista käyttäytymistä.

Ihmisen käsitys omasta käyttäytymisestään ja vuorovaikutustaidois-taan on enemmän tai vähemmän erilainen kuin miten muut henkilön kokevat. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

 

Käyttäytymisiprofiilien kautta on oppinut ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisia kommunikointitapoja paitsi työssä myös yksityisesti. Tästä on varmasti hyötyä koko elämän ajan. Kiitos!

Monitoimityökalu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen

Peili-käyttysmiprofiili on erinomainen työkalu kuvaamaan ja ymmär-tämään ihmisten vuorovaikutuksessa ilmenevää moninaisuutta. Peili auttaa hahmottamaan omia ja toisten vahvuuksia ja kehitystarpeita. Peili ei tuomitse tai arvostele. Se kertoo, kuinka muut näkevät henkilön toimivan, reagoivan ja ajattelevan erilaisissa tilanteissa.

Helppo, nopea              ja luotettava

  • Antaa yhteisen ja ymmärrettävän kielen käsitellä vuorovaikutuksen ilmiöitä.
  • Vahvistaa rakentavaa vuorovaikutusta ja ennaltaehkäisee ristiriitojen syventymistä.
  • Auttaa ymmärtämään ihmisten reaktioita haastavissa tilanteissa sekä muutoksissa.

Peilin tulokset perustuvat itsearviointiin ja viiden muun ihmisen antamaan arvioon.

Kolme palauteosiota

Käyttäytymistyyli

Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa.

Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille.

Kohtaamiskyky

Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä.

Luottamus

Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa.

Peili -käyttäytymisprofiili toteutetaan yhteistyössä Integro Oy:n kanssa

Kysy lisää