Työyhteisösovittelu

Jokainen konflikti    on mahdollisuus myönteiseen muutokseen

HUOM! Työyhteisösovittelun toteutus Koronaepidemian aikana on mahdollista höydyntäen verkkotyökaluja. Kysy lisää!

Ristiriidat ja erimielisyydet ovat osa työyhteisön arkea. Hyvällä työpaikalla ei vältellä erimielisyyksiä vaan otetaan niistä opiksi. Useimmat riidat ratkeavat saman tien keskustelemalla. 

Jos ristiriitoja ei hoideta ajoissa, voivat ne pitkittyä ja laajentua, jolloin ne alkavat haitata työtekoa ja työssä jaksamista. Kun varhainen puuttuminen on jäänyt tekemättä ja tapahtumissa ja ajassa on menty liian pitkälle, tarvitaan myöhäistä puuttumista ja usein ulkopuolista henkilöä apuun.

Ulkopuolinen työyhteisösovittelija toi konfliktin käsittelyyn osaamista, mitä meillä ei ollut. Työrauha palautui, voimme nyt keskittyä perustehtävämme hoitamiseen. Sovittelun jälkeen sairauspoissaolot sekä negatiivinen asiakaspalaute vähenivät merkittävästi, mikä kertoo myös lukujen valossa sovittelun vaikuttavuudesta.

Suuttumuksesta sopuun

Työyhteisösovittelu on selkeä ja tehokas tapa käsitellä työyhteisön haastavimpiakin riitatilanteita. Se sopii myös menetelmäksi ennaltaehkäistä erimielisyyksien syventymistä.

Sovittelija ei ratkaise ristiriitoja ihmisten puolesta tai tuo heille valmiita ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelussa ei etsitä totuutta tai syyllisiä. Sovittelija auttaa ihmisiä kohtamaan toisensa, löytämään yhteistä ymmärrystä sekä sopimaan ratkaisuja  tilanteeseen. Ihmiset sitoutuvat paremmin siihen, mitä ovat olleet yhdessä sopimassa ja näin saadaan kestävämpiä tuloksia.

Sovittelun hyödyt

 • Sovittelussa ongelmat selvitetään kasvokkain keskustellen, ei sähköposteilla eikä selän takana.
 • Sovittelu luo osallistujille positiivista painetta sovun löytämiseen
 • Ulkopuolinen, puolueeton sovittelija auttaa puhumaan ristiriitoja aiheuttavat asiat perin pohjin.
 • Keskusteluissa ei etsitä syyllisiä eikä jaeta tuomioita. Näin kaikki säilyttävät kasvonsa ja pystyvät tekemään jatkossa yhteistyötä
 • Jokaisen ajatukset, kokemukset ja tunteet saavat yhtä paljon tilaa. Hiljaisimmatkin pääsevät ääneen.
 • Ihmiset oppivat tuntemaan paremmin itseään ja työkavereitaan sekä omia ja toisten reaktioita ja yhteinen ymmärrys asioista lisääntyy.
 • Sovittelu on ratkaisukeskeistä. Yhdessä sovitaan, miten jatkossa toimitaan
 • Sopimuksen noudattamista seurataan ja varmistetaan sovun säilyminen
Kirsillä on ihmeellinen taito saada ihmiset puhumaan hankalista asioista

Sovittelemiani tilanteita

 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiehen ja työyhteisön väliset konfliktit
 • Johtoryhmän näkemys- ja toimintatapaerot
 • Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliset ristiriidat ja yhteistyön haasteet
 • Useamman työyhteisöjen väliset yhteistyöhaasteet ja riidat
 • Kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen
 • Organisaation muutokseen liittyneet konfliktitilanteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Työtehtäviin, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Asiakkaiden kohteluun liittyneet tilanteet

Kokemus

Olen rauhallinen, empaattinen ja myös jämäkkä sovittelija. En pelkää ihmisten tunnereaktioita enkä haastavia tilanteita.

Olen sovitellut jo pitkään ja hyödyntänyt työyhteisösovittelumallia vuodesta 2011 lähtien. Olen sovitellut sekä yrityksissä, järjestöissä ja julkisella sektorilla johtoryhmistä työntekijöihin.

Pidän myös sovittelusta. En siksi, että rakastaisin konflikteja, vaan siksi, että olen nähnyt sovittelulla pystyvän aukaisemaan pitkään jatkuneita ja lukkiutuneita tilanteita ja auttamaan ihmisiä ja työyhteisöjä saamaan työrauhan ja työnilon.

Räätälöin kaikki palveluni, myös sovittelun asiakkaan haasteiden ja tarpeiden mukaan. Keskeisin tavoite sovittelussa on palauttaa ihmiset takaisin perustehtävään ja samalla vahvistaa rakentavaa vuorovaikutusta, tuloksellisuuta ja työniloa. Parhaimmillaan sovittelu on oppimis- ja voimaannuttava kokemus osallistujilleen.

Olen koulutettu sovittelija ja Suomen Sovittelufoorumin ja työyhteisösovittelujaoksen jäsen ja kehitän koko ajan sovitteluosaamistani. 

Sovittelun eteneminen

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

7 + 5 =