MukavaMondayn (Interniemi Oy) asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste (GDPR-asetus)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Interniemi Oy /MukavaMonday (jäljempänä MukavaMonday)
Y-tunnus 2069 704-4
Nuppukuja 3 B 22, 00790 Helsinki
www.mukavamonday.fi, [email protected]
Tel. +358 40 738 6194

2. YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kirsi Hoffrén, puh. 040 738 6194, [email protected]

3.  REKISTERIN NIMI

MukavaMondayn asiakas- ja markkinointirekisteri

Peili-käyttäytymisprofiili asiakasrekisteri

Työyhteisösovittelija-yhteenliittymän asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on

 • asiakkaan kanssa tehty sopimus, jossa rekisteröity on sopimusosapuolena
 • asiakas- ja sopimussuhteen muu hoitaminen.
 • asiakkaan vapaaehtoinen suostumus tietojen tallentamisesta MukavaMondayn markkinointirekisteriin

Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat

 • toimeksiantojen toteutus
 • toiminnan laadun varmistaminen
 • asiakasviestintä ja asiasisältöjen jakaminen
 • palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen
 • suoramarkkinointi
 • maksuvalvonta
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Organisaatio ja työtehtävä
 • Koulutus
 • Toimiala
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation laskutus- ja maksutiedot
 • Y-tunnus
 • www-sivujen osoite
 • Tuote- ja tilaustiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • Tiedot uutiskirjeiden avaamisesta
 • Tiedot uutiskirjeiden klikkaamisesta
 • Henkilötietojen tietolähde
 • Tietojen tallennusajankohta

6. PEILITM-KÄYTTÄYTYMISPROFIILI

MukavaMonday toteuttaa asiakkailleen Peili-käyttäyttymisprofiileja yhdessä Integro Oy:n kanssa.

Peili-käyttäytymisprofiilien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii MukavaMonday. Integro Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käsittelijä voi käsitellä henkilötietoja vain MukavaMondayn antaminen dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

Peili- käyttäytysmisprofiili asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoa: nimi, sähköpostiosoite, työtehtävä, organisaatio ja Peili-käyttäytymisprofiilin laajuus.

Asiakassuhteen hoitoon sisältyvät Peili-käyttäytymisprofiilien raporttien ja palvelun toteuttaminen, tilausten hoitaminen, myynti, markkinointi, koulutus, kehittäminen tai muu asiallinen asiakkuuden hoitoon liittyvä yhteys.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähteitä ovat

 • www.mukavamonday-verkkosivut (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjetilaukset)
 • MukavaMondayn asiakaskontaktit (mm. sähköpostit, puhelinkeskustelut, asiakastapaamiset ja -tapahtumat, valmen-nukset ja muut kehittämistoimenpiteet)
 • MukaMondayn ulkopuoliset tietolähteet: LinkedIn, Twitter, Google Analytics, MailChimp ja muut yleisesti saatavilla olevat ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämät rekisterit ja sosiaalisen median palvelut
 • Uusasiakashankinnassa voimme käyttää mediasta poimittuja nimiä, joihin otamme yhteyttä liiketoimintaamme liittyen.
 • Työyhteisösovittelija-yhteenliittymän verkkosivujen www.työyhteisösovittelija.fi kautta tulleet tiedot yllä mainitusti

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

MukavaMonday ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta, erillistä sopimusta tai muun säädöksen mukaan.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille, mikä seuraavaa

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkalua, jonka tietoihin ovat tallennettuina nimi, yritys ja sähköpostiosoite.
 • Käytämme työkalua, jonka avulla sovimme yhteisiä aikoja asiakkaiden kanssa ja jonne tallentuu asiakkaan nimi. organisaatio ja valmennuspalvelun nimi.
 • Käytämme kohdennetun palautteen antamiseen työkalua, mihin tallentuu asiakkaan organisaation nimi, valmennus-palvelun nimi, toteutuspäivämäärä ja palautteen antamisen kellonaika. Palautteen antajan nimi tallentuu järjestelmään, mikäli asiakas sen itse vapaaehtoisesti kirjoittaa.
 • Käytämme laskutusjärjestelmää, jonne tallennamme seuraavaa: asiakkaan yhteyshenkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten laskutus.
 • Työyhteisösovittelija.fi – sivuston kautta tulleita yhteydenottoja voidaan luovuttaa yhteenliittymän toisille osapuolille, jotka on mainittu ko. sivuilla. Tällaisia tietoja ovat nimi, työtehtävä, organisaatio ja kontaktitiedot.

9. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Lähtökohtaisesti MukavaMonday ei siirrä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Tietojärjestelmiin tallennettuihin rekisterin tietoihin pääsemiseksi käyttäjä tarvitsee käyttäjä-tunnuksen ja salasanan. Varmuuskopiot säilytetään lukitussa tilassa ja henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

11. TARKASTUSOIKEUS. OIKEUS TIEDON KORJAAMISEEN

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai vaatia henkilötietojensa poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisina yhteyshenkilölle.

Helsingissä 25.5.2018