MukavaMonday toteuttaa palveluita myös etäyhteyksin hyödyntäen verkkotyökaluja, mikä mahdollistaa osallistumisen missä tahansa, milloin tahansa ja millä laitteella tahansa. Opastan tarvittaessa työkalujen käyttöönotossa.

Poikkeukselliset ajat pakottavat ja haastavat meidät muutokseen ja löytämään uusia tapoja selvitä. Se mahdollistaa myös toimintakulttuurin ja työtapojen sekä asenteiden uudenlaisen tarkastelun ja muuttamisen. Tässä työssä olen valmis tukemaan erityisesti esimiehiä työnohjauksella tai coachauksella. Laita yhteydenottopyyntö tai soita 040 738 6194.

Mikäli etätyökalut eivät ennestään ole tuttuja, kannattaa käyttää tilaisuus hyväkseen ja huomata etätyöskentelyn monet mahdollisuudet.

Käytössäni on myös tilavat ja viihtyisät tilat Hakaniemessä, Siltasaarenkärjessä, missä pienempien ryhmien tapaamiset on mahdollista toteuttaa turvallisesti.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme – niin töissä, kotona kuin muussa ympäristössä. Toivotan terveyttä ja menestystä näinä haastavina aikoina.

Yhteistyöterveisin

Kirsi