Ihmisen tärkein suhde on suhde omaan itseensä. Tunne siis itsesi!

Ihmisen käsitys omasta käyttäytymisestään ja vuorovaikutustaidoistaan on enemmän tai vähemmän erilainen kuin miten muut henkilön kokevat. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Peili-käyttäytymisprofiili on tutkittu ja luotettava menetelmä, joka mittaa ihmisen ulkoista käyttäytymistä.

Lue lisää