Mitä näet, kun katsot Peiliin?

Ihmisen tärkein suhde on suhde omaan itseensä. Tunne siis itsesi! Ihmisen käsitys omasta käyttäytymisestään ja vuorovaikutustaidoistaan on enemmän tai vähemmän erilainen kuin miten muut henkilön kokevat. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen...